วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070007293
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยสถานที่สาธารณะจุดเสี่ยงของจังหวัดเลย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST ขนาดเสาสูง 15 ม. ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+456-กม.346+556 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,152,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 05/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ