f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+378-กม.0+468 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 8 ต้น) 19/04/2567 คค 06037/4/พ.1/e20/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด (ครั้งที่ 2) 03/04/2567 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด 05/03/2567 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 5) จำนวน 1 รายการ 23/02/2566 คค 06037/พ.4/3/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 10/01/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 4 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 รายการ 30/11/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 17/10/2565 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ 26/10/2565 คค 06037/พ.4/5/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 21/09/2565 คค 06037/พ.4/4/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบรูณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.146+430-กม.147+750 ปริมาณงาน 14,543 ตร.ม. 14/12/2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.358+010-กม.359+340 , กม.360+510-กม.361+160 ปริมาณงาน 40,530 ตร.ม. 14/12/2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัตล์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.179+235-กม.180+150,กม.181+800-กม.184+255 ปริมาณงาน 40,120 ตร.ม. 14/12/2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.115+285-กม.117+100, กม.118+160-กม.118+425 ปริมาณงาน 38,722 ตร.ม. 14/12/2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+010-กม.1+635,กม.2+270-กม.2+600 ปริมาณงาน 25,270 ตร.ม. 14/12/2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 03/08/2564 ยกเลิกประกาศ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ