วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.341+292 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 คค 06037/4/พ.1/3/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 คค 06037/4/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองหิน แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2010402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ที่ กม.301+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 คค 06037/4/พ.1/5/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 คค 06037/4/พ.1/2/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองหิน แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2010402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ที่ กม.301+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 คค 06037/4/พ.1/4/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.)ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 4 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 5) 12/11/2562 คค 06037/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยะตรวจากรณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) 26/09/2562 คค 06037/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 3) 21/08/2562 คค 06037/พ.4/4/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) 12/07/2562 คค 06037/4/พ.4/3/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ 06/06/2562 คค 06037/พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 11/01/2562 คค 06037/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ