วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.)ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 4 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 5) 12/11/2562 คค 06037/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยะตรวจากรณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) 26/09/2562 คค 06037/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 3) 21/08/2562 คค 06037/พ.4/4/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) 12/07/2562 คค 06037/4/พ.4/3/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ 06/06/2562 คค 06037/พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 11/01/2562 คค 06037/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ