วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/02/2563 26/02/2563 554/30/63/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/02/2563 25/02/2563 554/35/63/122 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 19/02/2563 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 19/02/2563 554/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/02/2563 18/02/2563 554/45/63/117 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 17/02/2563 554/70/63/116 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 17/02/2563 554/35/63/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 14/02/2563 554/85/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 14/02/2563 554/85/63/115 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/02/2563 06/02/2563 554/-/63/16 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/02/2563 05/02/2563 554/35/63/111 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/01/2563 29/01/2563 554/35/63/110 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2563 24/01/2563 554/-/63/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/01/2563 23/01/2563 554/35/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 20/01/2563 20/01/2563 554/60/63/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 189 รายการ