f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.42+825-กม.45+900 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/05/2567 ราคากลาง-2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.94+050-กม.95+610 RT. ตำบลผาอินแปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ระยะทาง 1.560 กม. 14/05/2567 ราคากลาง-210 -1.560 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.24+012-กม.26+750 ปริมาณงาน 2.738 กม 08/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e45/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.171+500-กม.173+075 ปริมาณงาน1.575กม. 08/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e44/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.409+975-กม.410+395 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 26 ต้น) 07/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e43/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.346+400-กม.348+150 ปริมาณงาน 3 แห่ง 07/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e42/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.33+270 - กม.34+282 ปริมาณงาน 14,703 ตร.ม. 02/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e39/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.104+605 - กม.105+312 ปริมาณงาน 15,403 ตร.ม. 02/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e40/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 3 ระหว่าง กม.44+676-กม.45+570 ปริมาณงาน 12,516 ตร.ม. 02/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e37/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+146 - กม.11+000, กม.13+000 - กม.13+800 ปริมาณงาน 14,886 ตร.ม. 02/05/2567 คค 06037/4/พ.1/e38/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+378-กม.0+468 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 8 ต้น) 22/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.61+916-กม.62+226 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 435 ม. 04/04/2567 ลย.1/5/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.55+277-กม.55+465 (LT.) ปริมาณงาน 187 ม. 04/04/2567 ลย.1/6/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.7+405-กม.7+550 (LT.) และกม.7+545-กม.7+870 (RT.) ปริมาณงาน 428 ม. 04/04/2567 ลย.1/7/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.30+550-กม.33+447 ปริมาณงาน 26,073 ตร.ม. 04/04/2567 ลย.1/4/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,142 รายการ