วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/40/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/45/63/266 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/45/63/267 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/40/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/45/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 8,000 ลิตร 02/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ซื้อวัสดุหินฝ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 40 ลบ.ม. 02/07/2563 554/60/63/264 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/07/2563 554/70/63/263 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/07/2563 554/60/63/260 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/07/2563 554/60/63/261 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/07/2563 554/70/63/259 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 01/07/2563 554/-/63/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773,ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.392+874-กม.412+874 และทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.0+000-กม.15+000 ปริมาณงาน 308,264 ตร.ม. 29/06/2563 554/-/63/81 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 60 ตัน 25/06/2563 554/60/63/258 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 25/06/2563 554/-/63/26 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 368 รายการ