วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น 2010 จำนวน 2 กล่อง 24/09/2563 554/40/63/364 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 24/09/2563 554/40/63/363 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศล้างทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 5 เครื่อง 23/09/2563 554/-/63/113 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น S 2010 พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยน จำนวน 1 งาน 23/09/2563 554/-/63/112 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22/09/2563 554/40/63/362 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 18 ใบ 22/09/2563 554/30/63/131 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 554/-/63/33 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 554/-/63/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 554/-/63/31 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 21/09/2563 554/40/63/360 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 613 ลิตร 21/09/2563 554/35/63/359 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother ขนาดจุ 100 ml. สีดำ จำนวน 12 ขวด 2.ปลั๊กสามตา 3 ช่อง 3 สวิทซ์ สาย VCT.3 x 1.5 sq. mm 3 M. จำนวน 3 อัน 21/09/2563 554/40/63/358 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/09/2563 554/40/63/356 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1.หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX2314 NV สีดำ จำนวน 2 กล่อง 2.กระดาษถ่ายเอกสาร A.4 ขนาด 80 แกรม จุ 500 แผ่น (AA) จำนวน 60 รีม 3.กระดาษถ่ายเอกสาร A.3 ขนาด 80 แกรม จุ 500 แผ่น (AA) จำนวน 6 รีม 21/09/2563 554/40/63/357 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 21/09/2563 554/40/63/354 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 459 รายการ