วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/01/2564 554/40/64/98 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 26/01/2564 554/-/64/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/01/2564 554/30/64/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/01/2564 554/60/64/94 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/01/2564 554/60/64/93 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/01/2564 554/-/64/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/01/2564 554/-/64/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/01/2564 554/60/64/91 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/01/2564 554/60/64/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ 18/01/2564 554/60/64/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ 18/01/2564 554/60/64/88 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/01/2564 554/60/64/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/01/2564 554/60/64/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2564 554/-/64/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2564 554/85/64/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 598 รายการ