วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.48+800-กม.53+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,498 ตร.ม.) 16/11/2565 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e10/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 3 ระหว่าง กม.358+000-กม.364+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,566 อัน) 16/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค06037/4/พ.1/e9/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+640-กม.307+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e8/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.393+760-กม.394+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 03/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e7/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403, 0404 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.334+150-กม.334+290, กม.334+731-กม.336+271 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 03/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e6/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+500-กม.117+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.4+950-กม.7+475 ปริมาณงาน 22,890 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/4/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/5/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/3/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.324+505-กม.326+430 ปริมาณงาน 33,497 ตร.ม. 15/09/2565 ลย.1/2/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+600, กม.4+420-กม.5+130 ปริมาณงาน 32,575 ตร.ม. 15/09/2565 ลย.1/1/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/07/2565 554/30/65/73 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/09/2565 554/40/65/306 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/09/2565 554/40/65/305 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/09/2565 554/-/65/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,090 รายการ