f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.354+700-กม.375+075 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+017-กม.0+985 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 4,814 ตร.ม. 09/11/2566 ลย.1/1/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/08/2566 554/-/66/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.359+095-กม.359+270 ปริมาณงาน 6 ต้น 13/06/2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.๓๙๙+๔๘๐-กม.๓๙๙+๖๒๐ ปริมาณงาน ๕ ต้น 13/06/2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.6+000-กม.6+890 ปริมาณงาน 0.890 กม. 15/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.43+670-กม.43+840 (LT.)เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 479 ตร.ม. 08/05/2566 554/-/66/30 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.99+700-กม.100+225 (RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 480 ตร.ม. 25/04/2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.48+800-กม.53+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,498 ตร.ม.) 16/11/2565 ลย.1/14/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 3 ระหว่าง กม.358+000-กม.364+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,566 อัน) 16/11/2565 ลย.1/13/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+640-กม.307+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2565 ลย.1/12/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.393+760-กม.394+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 03/11/2565 ลย.1/11/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403, 0404 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.334+150-กม.334+290, กม.334+731-กม.336+271 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 03/11/2565 ลย.1/10/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+500-กม.117+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.4+950-กม.7+475 ปริมาณงาน 22,890 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/4/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/5/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,097 รายการ