วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ๑.เซฟตี้สวิทช์ ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด ๒.โฟโต้คอนโทรลรีเรย์ ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด ๓.แบตเตอรี่ Spa SL (๖ ((v๘AH/๒๐ HR) จำนวน ๖ ลูก ๔.ตะกั่วบัดกรี ULTRACORE ๖๐/๔๐ ขนาด ๐.๘ mm. LB จำนวน ๑ ม้วน 17/09/2563 554/45/63/339 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/09/2563 554/40/63/336 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
168 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/09/2563 554/-/63/105 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
169 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4,136 ลิตร 17/09/2563 554/35/63/335 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 17/09/2563 554/60/63/337 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 554/30/63/125 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
172 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 554/30/63/124 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
173 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.269+000-กม.285+000 ปริมาณงาน 288,650 ตร.ม. 14/09/2563 554/-/63/104 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
174 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 14/09/2563 554/-/63/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
175 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/09/2563 554/30/63/123 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
176 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/09/2563 554/30/63/122 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
177 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข21380100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773,ทางหลวงหมายเลข210700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่างกม.392+874-กม.412+874 และทางหลวงหมายเลข22490101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.0+000-15+000 ปริมาณงาน 308,264 ตร.ม 14/09/2563 554/-/63/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
178 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/09/2563 554/-/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
179 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 10/09/2563 554/-/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
180 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2700 ลิตร 10/09/2563 554/35/63/331 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 166 ถึง 180 จาก 598 รายการ