วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/01/2564 554/-/64/37 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/01/2564 554/60/64/65 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/01/2564 554/60/64/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
19 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/12/2563 554/35/64/62 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
20 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 23/12/2563 554/35/64/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
21 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 15/12/2563 554/60/64/59 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
22 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2563 554/-/64/15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2563 554/60/64/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
24 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2563 554/-/64/16 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2563 554/60/64/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2563 554/60/64/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
27 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2563 554/-/64/17 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
28 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201,2400,2250 และ 2473 ปริมาณงาน 251,612 ตร.ม. 08/12/2563 554/-/64/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2563 554/60/64/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
30 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.351+930(RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 586 รายการ