วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 554/-/63/33 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
17 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 554/-/63/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
18 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 554/-/63/31 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 21/09/2563 554/40/63/360 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
20 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 613 ลิตร 21/09/2563 554/35/63/359 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother ขนาดจุ 100 ml. สีดำ จำนวน 12 ขวด 2.ปลั๊กสามตา 3 ช่อง 3 สวิทซ์ สาย VCT.3 x 1.5 sq. mm 3 M. จำนวน 3 อัน 21/09/2563 554/40/63/358 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/09/2563 554/40/63/356 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1.หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX2314 NV สีดำ จำนวน 2 กล่อง 2.กระดาษถ่ายเอกสาร A.4 ขนาด 80 แกรม จุ 500 แผ่น (AA) จำนวน 60 รีม 3.กระดาษถ่ายเอกสาร A.3 ขนาด 80 แกรม จุ 500 แผ่น (AA) จำนวน 6 รีม 21/09/2563 554/40/63/357 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 21/09/2563 554/40/63/354 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (รีฟิวส์) ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2360 DN (TN23807) จำนวน 1 ตลับ 2.ตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (รีฟิวส์) ยี่ห้อ HP Laser Jet Enterprise M 604 จำนวน 1 ตลับ 21/09/2563 554/40/63/355 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 21/09/2563 554/40/63/353 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
27 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR 5731 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 18/09/2563 554/-/63/109 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/09/2563 554/45/63/346 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/09/2563 554/60/63/345 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
30 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/09/2563 554/-/63/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 468 รายการ