วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/02/2563 554/35/63/111 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
362 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/01/2563 554/35/63/110 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
363 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2563 554/-/63/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
364 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/01/2563 554/35/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 20/01/2563 554/60/63/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
366 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2563 554/-/63/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
367 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/01/2563 554/60/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/01/2563 554/60/63/101 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/01/2563 554/60/63/97 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
370 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/01/2563 554/35/63/96 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/01/2563 554/60/63/94 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
372 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2563 554/45/63/93 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2563 554/60/63/92 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 02/01/2563 554/60/63/91 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 554/60/63/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 361 ถึง 375 จาก 539 รายการ