วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/05/2563 554/-/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
362 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/05/2563 554/-/63/67 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
363 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 07/05/2563 554/60/63/211 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
364 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 07/05/2563 554/45/63/210 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
365 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 07/05/2563 554/35/63/209 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
366 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/04/2563 554/70/63/208 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
367 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.292+572 (โรงเรียนบ้านไร่พวย) ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 554/-/63/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
368 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/04/2563 554/70/63/208 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
369 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.367+325 (LT). ,กม.373+325 (RT). ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 554/-/63/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
370 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/04/2563 554/35/63/206 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
371 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/04/2563 554/60/63/205 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
372 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 คค 06037/4/พ.1/28/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
373 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 63047448455 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/04/2563 554/60/63/204 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/04/2563 554/40/63/203 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 361 ถึง 375 จาก 674 รายการ