วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 554/60/63/170 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 554/60/63/171 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
423 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 554/60/63/172 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
424 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 554/-/63/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
425 จ้างผลิตป้าย และติดตั้งป้ายข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 554/-/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
426 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 4 ระหว่าง กม.13+700-กม.15+300 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 คค 06037/4/พ.1/13/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/03/2563 554/45/63/167 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/03/2563 554/60/63/166 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/03/2563 554/60/63/165 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
430 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+600-กม.27+540 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,011.62 ตร.ม. 25/03/2563 คค 06037/4/พ.1/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
431 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 554/30/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
432 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 554/-/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
433 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 554/35/63/164 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
434 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 554/30/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
435 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+600-กม.27+540 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,011.62 ตร.ม. 25/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 421 ถึง 435 จาก 674 รายการ