วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 554/-/63/04 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 554/60/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
423 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 554/60/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
424 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/11/2562 554/60/63/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
425 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/11/2562 554/60/63/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
426 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 21080102 ปริมาณงาน 340,249 ตรม. 15/11/2562 554/-/63/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
427 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/11/2562 554/30/63/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
428 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/11/2562 554/35/63/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
429 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2562 554/45/63/40 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/11/2562 554/60/63/36 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 12/11/2562 554/60/63/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
432 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/11/2562 554/60/63/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/11/2562 554/60/63/35 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
434 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง 11/11/2562 554/-/63/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/11/2562 554/60/63/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 421 ถึง 435 จาก 539 รายการ