วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/03/2563 554/60/63/130 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/03/2563 554/60/63/131 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/03/2563 554/60/63/132 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
469 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.3+625-กม.4+625ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
470 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/03/2563 554/45/63/128 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
471 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/03/2563 554/45/63/129 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
472 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+525-กม.30+700 ปริมาณงาน 10,940 ตร.ม. 05/03/2563 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
473 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 1.ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง 40 ถัง 2.ยางแอสฟัลต์คัทแบค MC.70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง 15 ถัง 3.ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ขนาดจุ 200 กก./ถัง 15 ถัง3.ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ขนาดจุ 200 กก./ถัง 15 ถัง จำนวน 1 งาน 05/03/2563 554/60/63/126 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
474 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/03/2563 554/35/63/127 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/03/2563 554/60/63/125 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
476 งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ-ส่ง ขนาดหน้าตัด 12 นิ้ว สูง 150 ฟุต ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังสะพุง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ในทางหลวงหมายเลข 2010403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.324+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/03/2563 554/45/63/124 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
478 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.291+870-กม.292+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
479 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.395+025-กม.396+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
480 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.145+655-กม.146+419 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 466 ถึง 480 จาก 674 รายการ