วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
496 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง 06/11/2562 554/-/63/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
497 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/11/2562 554/60/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
498 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/11/2562 554/60/63/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
499 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/11/2562 554/60/63/26 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
500 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/11/2562 554/35/63/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
501 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/11/2562 554/30/63/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
502 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/11/2562 554/60/63/25 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
503 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/11/2562 554/45/63/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
504 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 31/10/2562 554/60/63/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
505 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 31/10/2562 554/60/63/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
506 62107348423 30/10/2562 554/60/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
507 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/10/2562 554/60/63/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
508 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง - ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.94+048-กม.118+908 - ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.327+400-กม.335+275 30/10/2562 554/-/63/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/10/2562 554/60/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
510 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/10/2562 554/60/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 496 ถึง 510 จาก 598 รายการ