วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
526 จ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๐๔๐๕ ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.๓๙๔+๙๐๐ (LT.) และทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๐๒๐๒ ตอน ปากชม-เชียงคาน ที่ กม.๑๘๔+๒๔๐ (LT 16/08/2562 554/-/62/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
527 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.339+450-กม.341+400 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 18,240 ตร.ม. 22/07/2562 คค 06037/4/พ.1/28/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
528 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยสถานที่สาธารณะจุดเสี่ยงของจังหวัดเลย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST ขนาดเสาสูง 15.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+456-กม.346+556 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 คค 06037/4/พ.1/27/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
529 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.341+292 (บริเวณหมวดทางหลวงเลย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2562 554/-/62/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
530 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.358+825 LT. , ที่ กม.360+280 RT., ที่ กม.360+480 RT., ที่ กม.373+880 LT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 21/06/2562 554/-/62/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
531 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงระหว่าง กม.360+480-กม.361+780 ปริมาณงาน 3 แห่ง 19/06/2562 554/-/62/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
532 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 554/60/62/242 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
533 จ้างเหมาทำการงานฉาบผิวทางด้วยวัสดุเคลือบผิวจราจร (Red Anti Skids Meterial) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.287+575 และ กม.287+720 ปริมาณงาน 132 ตร.ม. 06/06/2562 554/-/62/74 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
534 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Bike Box) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน – ปากภู ที่ กม.348+125 06/06/2562 554/-/62/73 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
535 จ้างเหมาทำการ โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย 31/05/2562 554/-/62/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
536 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+456-กม.298+157 ปริมาณงาน 257,402 ตร.ม. 23/05/2562 554/-/62/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
537 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108CS0101 และทางหลวงหมายเลข 2249CS0102 ปริมาณงาน 247,800 ตร.ม. 30/04/2562 554/-/62/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
538 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108CS0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 และทางหลวงหมายเลข 2249CS0102 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.15+000-กม.31+376 ปริมาณงาน 247,800 ตร.ม. 30/04/2562 554/-/62/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
539 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 26/04/2562 554/60/62/205 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
540 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2141CS0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.44+026 ปริมาณงาน 226,771 ตร.ม. 18/04/2562 554/-/62/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 526 ถึง 540 จาก 599 รายการ