วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 จ้างเหมาทำการ โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย 31/05/2562 554/-/62/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
572 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+456-กม.298+157 ปริมาณงาน 257,402 ตร.ม. 23/05/2562 554/-/62/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
573 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108CS0101 และทางหลวงหมายเลข 2249CS0102 ปริมาณงาน 247,800 ตร.ม. 30/04/2562 554/-/62/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
574 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108CS0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 และทางหลวงหมายเลข 2249CS0102 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.15+000-กม.31+376 ปริมาณงาน 247,800 ตร.ม. 30/04/2562 554/-/62/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
575 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 26/04/2562 554/60/62/205 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
576 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2141CS0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.44+026 ปริมาณงาน 226,771 ตร.ม. 18/04/2562 554/-/62/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
577 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2141CS0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.44+026 ปริมาณงาน 226,771 ตร.ม. 18/04/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
578 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2138CS0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773 และทางหลวงหมายเลข 2249CS0101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.0+000-กม.15+000 ปริมาณงาน 171,150 ตร.ม. 05/04/2562 554/-/62/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
579 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.15+409-กม.15+650 ปริมาณงาน 728 ตร.ม. 02/04/2562 554/-/62/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
580 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201CS0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.289+157-กม.321+957 , ทางหลวงหมายเลข 2250CS0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.0+000-กม.20+360 , ทางหลวงหมายเลข 2473CS0100 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม 02/04/2562 554/-/62/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
581 จ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่ กม.2+900 RT., ที่ กม.3+025 LT., ที่ กม.3+254 LT. และ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.287+835 LT. ( 4 แห่ง ) 28/03/2562 554/-/62/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
582 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑CS๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.๑๑๒+๐๐๐-กม.๑๕๙+๓๒๙ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘CS๐๒๐๐ ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.๘๖+๕๐๐-กม.๙๘+๒๑๓ ปริมาณงาน ๓๐๔,๔๒๐ ตร.ม. 28/03/2562 554/-/62/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
583 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+100-กม.346+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
584 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.352+400-กม.354+600 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
585 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+450-กม.347+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 571 ถึง 585 จาก 635 รายการ