วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.349+520-กม.351+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
587 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 25/03/2562 554/-/62/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
588 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.145+700-กม.145+936(RT.) ปริมาณงาน 236 ม. 11/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
589 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.397+512-กม.397+688(RT.),กม.405+220-กม.405+280(RT.) ปริมาณงาน 236 ม. 11/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
590 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.0+000-กม.45+600 ปริมาณงาน 996 อัน 11/03/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
591 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/02/2562 554/45//62/171 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
592 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/03/2562 554/45/62/172 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
593 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/03/2562 554/35/62/173 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
594 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 27/02/2562 554/60/62/170 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
595 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 554/60/62/142 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
596 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,160 ต้น 30/01/2562 คค 06037/4/พ.1/26/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
597 งานจ้างเหมาดันท่อลอด ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม116+500-กม.117+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2561 554/-/62/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
598 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.389+213-กม.389+510 ปริมาณงาน 777 ตร.ม. 24/12/2561 554/-/62/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
599 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 17/12/2561 คค 06037/4/พ.1/25/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
600 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม- เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000, กม.169+150-กม.170+350 ปริมาณงาน 5.850 กม. 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 586 ถึง 600 จาก 635 รายการ