วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/08/2563 554/35/63/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
62 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2700 ลิตร 27/08/2563 554/35/63/322 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
63 จ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรมย่อย ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ภูกระดึง-สวนหินผางาม-ภูเรือ-เชียงคาน-พระใหญ่ภูคกงิ้ว ทางหลวงหมายเลข 2010404 27/08/2563 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
64 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.294+992 (บ้านลานมัน) ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2563 554/-/63/96 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2563 554/60/63/320 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2563 554/60/63/319 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2563 554/60/63/318 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 21/08/2563 554/60/63/317 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
69 ซื้อแบริเออร์พลาสติกชนิดบรรจุน้ำ Plasstic Barrier (กำแพงน้ำพลาสติก Water Tank Barrier) สีส้ม ขนาดฐาน 50 ซม. สูง 80 ซม. ยาว 100 ซม. จำนวน 15 อัน 20/08/2563 554/60/63/316 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 20/08/2563 554/45/63/315 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 19/08/2563 554/30/63/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 19/08/2563 554/30/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
73 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 10/08/2563 554/35/63/305 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 10/08/2563 554/60/63/304 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
75 ซื้อบาริเออร์พลาสติกชนิดบรรจุน้ำ (Plasstic Barrier) สีส้ม ขนาดฐาน 50 ซม. สูง 80 ซม. ยาง 100 ซม. จำนวน 10 อัน 06/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 468 รายการ