วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 554/45/64/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
62 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.13+470-กม.14+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
63 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.9+240-กม.10+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
64 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 554/45/64/33 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/11/2563 554/60/64/33 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/11/2563 554/60/64/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/11/2563 554/60/64/31 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
69 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ตอน 2 ระหว่าง กม.32+800-กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06037/4/พ.1/19/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
70 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+200-กม.8+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06037/4/พ.1/20/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/60/64/30 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/60/64/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
73 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+925- กม.32+360 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06037/4/พ.1/21/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/60/64/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
75 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/-/64/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 586 รายการ