วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.298+390-กม.300+611 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 27/03/2563 คค 06037/4/พ.1/12/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 4 ระหว่าง กม.13+700-กม.15+300 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 27/03/2563 คค 06037/4/พ.1/13/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+600-กม.27+540 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,011.62 ตร.ม. 25/03/2563 25/03/2563 คค 06037/4/พ.1/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+600-กม.27+540 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,011.62 ตร.ม. 25/03/2563 25/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างเส้นทางจักรยานศูนย์ศิลป์สิรินธรวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.117+400-กม.118+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 17/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 10 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.95+438-กม.95+900, กม.96+900-กม.97+162 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/03/2563 17/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 9 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 16/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 8 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+050-กม.0+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 16/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 7 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.)ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 13/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 4 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๙๒+๘๗๔-กม.๔๐๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/03/2563 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.325+625-กม.326+013(RT.)และทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.170+800-กม.171+196 (RT.)ปริมาณงาน 2 แห่ง(784 ม.) 13/03/2563 13/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 6 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างเส้นทางจักรยานศูนย์ศิลป์สิรินธรวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.117+400-กม.118+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 11/03/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.403+675-กม.406+745 ปริมาณงาน 27,630 ตร.ม. 09/03/2563 09/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 3 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+390-กม.410+610 ปริมาณงาน 5,392 ตร.ม. 06/03/2563 06/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 2 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ