f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.354+700-กม.375+075 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+017-กม.0+985 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 4,814 ตร.ม. 09/11/2566 ลย.1/1/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
47 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.6+000-กม.6+890 ปริมาณงาน 0.890 กม. 15/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงเลยที่ 1
48 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.48+800-กม.53+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,498 ตร.ม.) 16/11/2565 ลย.1/14/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
49 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 3 ระหว่าง กม.358+000-กม.364+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,566 อัน) 16/11/2565 ลย.1/13/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
50 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+640-กม.307+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2565 ลย.1/12/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
51 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.393+760-กม.394+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 03/11/2565 ลย.1/11/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
52 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403, 0404 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.334+150-กม.334+290, กม.334+731-กม.336+271 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 03/11/2565 ลย.1/10/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
53 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.4+950-กม.7+475 ปริมาณงาน 22,890 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/4/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
54 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/5/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
55 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. 20/09/2565 ลย.1/3/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
56 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.324+505-กม.326+430 ปริมาณงาน 33,497 ตร.ม. 15/09/2565 ลย.1/2/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
57 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+600, กม.4+420-กม.5+130 ปริมาณงาน 32,575 ตร.ม. 15/09/2565 ลย.1/1/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
58 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.12+240-กม.14+250 ปริมาณงาน 2.010 กม. 09/02/2565 สาระสำคัญ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
59 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.0+020-กม.0+810 ปริมาณงาน 0.790 กม. 09/02/2565 คค 06037/4/พ.1/e13/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
60 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211 25/01/2565 ลย.1/22/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 139 รายการ