f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม- เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000, กม.169+150-กม.170+350 ปริมาณงาน 5.850 กม. 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
92 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.287+000-กม.288+100 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
93 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
94 จ้างก่อสร้างทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ – วังสะพุง ระหว่าง กม.94+048 - กม.96+600 (LT.) ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. 30/11/2561 คค 06037/4/พ.1/21/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 91 ถึง 94 จาก 94 รายการ