วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/01/2564 554/60/64/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2564 554/-/64/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2564 554/85/64/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2564 554/45/64/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อถังจราจร ขนาด ฐานกว้าง 430 มม. x สูง 800 มม. น้ำหนัก 4 กก. จำนวน 45 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2564 554/60/64/81 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/01/2564 554/60/64/80 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/01/2564 554/-/64/38 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อถังจราจร ขนาด ฐานกว้าง 430 มม. x สูง 800 ซม. น้ำหนัก 4 กก. จำนวน 45 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 554/60/64/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อถังจราจร SMART DRUM FOR ROAD L430 x H800 ขนาด ฐานกว้าง 430 มม. x สูง 800 มม. น้ำหนัก 4 กก. จำนวน 45 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 554/60/64/76 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/01/2564 554/60/64/74 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ขนาดจุ 50 กก. จำนวน 3 ถุง 11/01/2564 554/70/64/75 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/01/2564 554/35/64/73 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อกรวยยางสีแสดติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ ขนาด 40 x 80 ซม. จำนวน 80 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2564 554/60/64/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2564 554/45/64/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ขนาดจุ 50 กก. จำนวน 10 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2564 554/40/64/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 862 รายการ