f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/05/2567 554/30/67/76 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/05/2567 554/30/67/75 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 17/05/2567 554/-/67/15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อชุดป้ายเตือนหัวเกาะลูกศรเบี่ยงซ้ายพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 554/45/67/132 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/05/2567 554/60/67/131 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 15/05/2567 554/35/67/129 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 14/05/2567 554/-/67/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 14/05/2567 554/-/67/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 14/05/2567 554/-/67/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 14/05/2567 554/-/67/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 554/60/67/128 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/05/2567 554/35/67/72 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 554/60/67/125 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 554/40/67/124 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/05/2567 554/60/67/118 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,818 รายการ