วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 03/02/2566 554/60/66/94 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,700 ลิตร 30/01/2566 554/35/66/91 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/01/2566 554/60/66/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/01/2566 554/40/66/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/01/2566 554/60/66/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 24/01/2566 554/-/66/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2566 554/40/66/88 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 23/01/2566 554/35/66/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/01/2566 554/-/66/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/01/2566 554/30/66/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/01/2566 554/60/66/85 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2566 554/60/66/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2566 554/60/66/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2566 554/60/66/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 12/01/2566 554/35/66/46 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,493 รายการ