วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/03/2563 16/03/2563 554/60/63/148 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
47 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๙๒+๘๗๔-กม.๔๐๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 31/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
48 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.325+625-กม.326+013(RT.)และทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.170+800-กม.171+196 (RT.)ปริมาณงาน 2 แห่ง(784 ม.) 31/03/2563 31/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 6 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/03/2563 13/03/2563 554/60/63/147 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
50 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ (โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง) ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 09/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
51 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.403+675-กม.406+745 ปริมาณงาน 27,630 ตร.ม. 24/03/2563 24/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 3 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/03/2563 09/03/2563 554/60/63/134 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
53 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+390-กม.410+610 ปริมาณงาน 5,392 ตร.ม. 24/03/2563 24/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 2 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/03/2563 06/03/2563 554/60/63/130 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/03/2563 06/03/2563 554/60/63/131 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/03/2563 06/03/2563 554/60/63/132 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
57 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.3+625-กม.4+625ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 05/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/03/2563 05/03/2563 554/45/63/128 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/03/2563 05/03/2563 554/45/63/129 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
60 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+525-กม.30+700 ปริมาณงาน 10,940 ตร.ม. 23/03/2563 23/03/2563 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 548 รายการ