วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/01/2563 09/01/2563 554/60/63/97 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
92 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/01/2563 09/01/2563 554/35/63/96 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/01/2563 06/01/2563 554/60/63/94 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2563 03/01/2563 554/45/63/93 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2563 03/01/2563 554/60/63/92 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 02/01/2563 02/01/2563 554/60/63/91 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 02/01/2563 554/60/63/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
98 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 02/01/2563 554/70/63/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/12/2562 27/12/2562 554/30/63/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/12/2562 27/12/2562 554/60/63/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
101 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2562 26/12/2562 554/-/63/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
102 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/12/2562 25/12/2562 554/35/63/85 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
103 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/12/2562 25/12/2562 554/70/63/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
104 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/12/2562 25/12/2562 554/-/63/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
105 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/12/2562 24/12/2562 554/-/63/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 548 รายการ