วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 63047448455 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.0+000-กม.23+233 และทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.328+000-กม.335+275 ปริมาณงาน 77,402 ตร.ม. 20/03/2563 554/-/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 03/07/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 12/12/2561 554/30/62/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ