f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ 25/08/2566 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.399+480-กม.399+620 ปริมาณงาน 5 ต้น 13/06/2566 ยกเลิกโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/01/2566 554/30/66/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404,0405 ตอน ปากปวน-ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.350+115-กม.354+977 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2565 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 211, ทางหลวงหมายเลข 2249 และทางหลวงหมายเลข 2141 ปริมาณงาน 357,886.20 ตร.ม. 27/05/2565 ยกเลิกโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.0+500-กม.53+800 ปริมาณงาน 174,560 ตร.ม. 27/04/2565 ยกเลิกโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.398+500-กม.398+795 ปริมาณงาน 9 ต้น 18/03/2565 ยกเลิกโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ช่วง กม.346+600-กม.346+800 ปริมาณงาน 336 ตร.ม. 04/02/2565 ยกเลิกโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 29/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 63047448455 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.0+000-กม.23+233 และทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.328+000-กม.335+275 ปริมาณงาน 77,402 ตร.ม. 20/03/2563 554/-/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 03/07/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 12/12/2561 554/30/62/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ