f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.354+700-กม.375+075 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+017-กม.0+985 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 4,814 ตร.ม. 15/11/2566 ลย.1/1/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 26/07/2566 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.6+000-กม.6+890 ปริมาณงาน 0.890 กม. 22/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 14/03/2566 ผลผู้ชนะ ประกาศที่ คค 06037/พ.4/5/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ขายทอดตลาดถังเปล่ายางแอสฟัลต์ จำนวน 200 ใบ 27/01/2566 ประกาศผลผู้ชนะ ขายทอดตลาดถังเปล่ายางแอสฟัลต์ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 5) จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 คค 06037/พ.4/3/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 06/12/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 4 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.48+800-กม.53+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,498 ตร.ม.) 22/11/2565 ลย.1/14/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 3 ระหว่าง กม.358+000-กม.364+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,566 อัน) 22/11/2565 ลย.1/13/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+640-กม.307+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/11/2565 ลย.1/12/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.393+760-กม.394+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 14/11/2565 ลย.1/11/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403, 0404 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.334+150-กม.334+290, กม.334+731-กม.336+271 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 14/11/2565 ลย.1/10/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.4+950-กม.7+475 ปริมาณงาน 22,890 ตร.ม. 25/09/2565 ลย.1/4/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. 26/09/2565 ลย.1/5/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 112 รายการ