วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 19/11/2562 554/60/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 5) 09/10/2562 09/10/2562 คค 06037/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยะตรวจากรณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) 28/08/2562 28/08/2562 คค 06037/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 06/08/2562 06/08/2562 คค 06037/พ.4/5/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.339+450-กม.341+400 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 18,240 ตร.ม. 26/07/2562 26/07/2562 คค 06037/4/พ.1/28/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 3) 18/07/2562 18/07/2562 คค 06037/พ.4/4/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยสถานที่สาธารณะจุดเสี่ยงของจังหวัดเลย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST ขนาดเสาสูง 15.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+456-กม.346+556 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2562 22/07/2562 คค 06037/4/พ.1/27/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) 11/06/2562 11/06/2562 คค 06037/4/พ.4/3/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ 03/05/2562 02/05/2562 คค 06037/พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,160 ต้น 05/02/2562 05/02/2562 คค 06037/4/พ.1/26/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 21/12/2561 21/12/2561 คค 06037/4/พ.1/25/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม- เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000, กม.169+150-กม.170+350 17/12/2561 17/12/2561 คค 06037/4/พ.1/24/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.287+000-กม.288+100 17/12/2561 17/12/2561 คค 06037/4/พ.1/23/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565 17/12/2561 17/12/2561 คค 06037/4/พ.1/22/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 23 รายการ 12/12/2561 12/12/2561 คค 06037/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ