วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 06/12/2565 คค 06037/พ.4/2/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.48+800-กม.53+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,498 ตร.ม.) 22/11/2565 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e10/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 3 ระหว่าง กม.358+000-กม.364+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,566 อัน) 22/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค06037/4/พ.1/e9/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+640-กม.307+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e8/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.393+760-กม.394+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 14/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e7/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403, 0404 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.334+150-กม.334+290, กม.334+731-กม.336+271 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 14/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06037/4/พ.1/e6/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.4+950-กม.7+475 ปริมาณงาน 22,890 ตร.ม. 25/09/2565 ลย.1/4/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. 26/09/2565 ลย.1/5/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. 26/09/2565 ลย.1/3/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.324+505-กม.326+430 ปริมาณงาน 33,497 ตร.ม. 21/09/2565 ลย.1/2/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+600, กม.4+420-กม.5+130 ปริมาณงาน 32,575 ตร.ม. 21/09/2565 ลย.1/1/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ 23/09/2565 คค 06037/พ.4/5/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 22/08/2565 คค 06037/พ.4/4/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ขายทอดตลาดถังเปล่ายางแอสฟัลต์ จำนวน 300 ใบ 10/06/2565 คค 06037/พ.4/3/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ