วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108CS0101 และทางหลวงหมายเลข 2249CS0102 ปริมาณงาน 247,800 ตร.ม. 30/04/2562 554/-/62/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2141CS0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.44+026 ปริมาณงาน 226,771 ตร.ม. 18/04/2562 554/-/62/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2138CS0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773 และทางหลวงหมายเลข 2249CS0101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.0+000-กม.15+000 ปริมาณงาน 171,150 ตร.ม. 05/04/2562 554/-/62/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201CS0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.289+157-กม.321+957 , ทางหลวงหมายเลข 2250CS0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.0+000-กม.20+360 , ทางหลวงหมายเลข 2473CS0100 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม 02/04/2562 554/-/62/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑CS๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.๑๑๒+๐๐๐-กม.๑๕๙+๓๒๙ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘CS๐๒๐๐ ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.๘๖+๕๐๐-กม.๙๘+๒๑๓ ปริมาณงาน ๓๐๔,๔๒๐ ตร.ม. 28/03/2562 554/-/62/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 25/03/2562 554/-/62/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ