วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/12/2565 554/60/66/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/12/2565 554/60/66/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2565 554/60/66/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 07/12/2565 554/45/66/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 06/12/2565 554/60/66/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/12/2565 554/45/66/47 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 30/11/2565 554/45/66/46 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,600 ลิตร 01/12/2565 554/35/66/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 28/11/2565 554/35/66/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/11/2565 554/60/66/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/11/2565 554/60/66/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/11/2565 554/-/66/09 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/11/2565 554/70/66/40 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/11/2565 554/30/66/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/11/2565 554/30/66/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 301 รายการ