f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/04/2567 554/-/67/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/04/2567 554/-/67/31 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/04/2567 554/-/67/30 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/04/2567 554/-/67/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/04/2567 554/-/67/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/04/2567 554/-/67/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 220 ลิตร 03/04/2567 554/35/67/112 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/04/2567 554/-/67/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/04/2567 554/30/67/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/04/2567 554/60/67/108 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 01/04/2567 554/35/67/107 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/03/2567 554/60/67/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 จ้างซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2567 554/-/67/26 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 จ้างซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2567 554/-/67/25 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 จ้างซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2567 554/-/67/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 614 รายการ