f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อชุดป้ายเตือนหัวเกาะลูกศรเบี่ยงซ้ายพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 554/45/67/47 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อหมุดสะท้อนแสงสีีเหลือง ชนิด 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 06/12/2566 554/60/67/46 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อหมุดสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,016 ตัว 06/12/2566 554/60/67/46 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2566 554/60/67/46 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/12/2566 554/60/67/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/12/2566 554/60/67/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 29/11/2566 554/-/67/03 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 554/85/67/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อแปรงไนล่อนขัดพื้นตัดหญ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 554/60/67/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 554/35/67/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 554/45/67/40 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 1,068,068.08 ตร.ม. 28/11/2566 554/-/67/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ชุดก่อสร้าง (ซื้อหลักเขตทางหลวง ค.ส.ล. (ข.ท.ล.) ขนาด 0.075 x 0.15 x 1.50 ม. จำนวน 40 ต้น 27/11/2566 554/60/67/38 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 554/60/67/37 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/11/2566 554/30/67/17 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 551 รายการ