วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/12/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยว ปริมาณงาน 14 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.351+930 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ตอน 2 ระหว่าง กม.32+800-กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+925-กม.32+360 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+200-กม.8+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+675-กม.306+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+910-กม.11+340 ปริมาณงาน 49 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 6 ระหว่าง กม.389+470-กม.390+460 ปริมาณงาน 48 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ตอน 1 รหว่าง กม.146+862-กม.148+062 ปริมาณงาน 41 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2481 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีศักดิ์ดา-ซำบ่าง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+380 ปริมาณงาน 13 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 84 รายการ