f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/10/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.354+700-กม.375+075 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+017-กม.0+985 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 4,814 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/05/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.6+000-กม.6+890 ปริมาณงาน 0.890 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/04/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.6+000-กม.6+890 ปริมาณงาน 0.890 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.393+760-กม.394+075 ผลผลิต 1 แห่ง(ปริมาณงาน 20 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+500-กม.117+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+640-กม.307+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403, 0404 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.334+150-กม.334+290, กม.334+731-กม.336+271 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 06/09/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 06/09/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/09/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+600, กม.4+420-กม.5+130 ปริมาณงาน 32,575 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 148 รายการ