วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/09/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.341+292 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/09/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/09/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/09/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/08/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรมย่อย ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ภูกระดึง-สวนหินผางาน-ภูเรือ-เชียงคาน-พระใหญ่ภูคกงิ้ว ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 1 ระหว่าง กม.344+060-กม.345+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.8+500-กม.10+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402,ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404,ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300,ทางหลวงหมายเลข 2016 , 2019, 2140 ตอนควบคุม 0100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+100-กม.118+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 63 รายการ