วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/04/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานซื้อเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post: RGP) จำนวน 1,331 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/03/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post (RGP) จำนวน 1,331 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/02/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยว ปริมาณงาน 14 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/12/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยว ปริมาณงาน 14 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.351+930 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ตอน 2 ระหว่าง กม.32+800-กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+925-กม.32+360 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+200-กม.8+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+675-กม.306+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+910-กม.11+340 ปริมาณงาน 49 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 87 รายการ