วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 24/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+390-กม.410+610 ปริมาณงาน 5,392 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 24/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+050-กม.0+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 19/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 18/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างเส้นทางจักรยานศูนย์ศิลป์สิรินธรวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.117+400-กม.118+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 18/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 18/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
77 19/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.339+450-กม.341+400 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 18,240 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 05/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยสถานที่สาธารณะจุดเสี่ยงของจังหวัดเลย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST ขนาดเสาสูง 15 ม. ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+456-กม.346+556 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 08/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ งานผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,160 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
80 07/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ งานผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,160 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 85 รายการ