วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/02/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/02/2563 70,044.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 10,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/02/2563 36,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 41,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 9,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 7,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/02/2563 7,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/02/2563 212,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/01/2563 69,784.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2563 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/01/2563 36,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 20/01/2563 55,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 495 รายการ