วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น 2010 จำนวน 2 กล่อง 24/09/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 24/09/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศล้างทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 5 เครื่อง 23/09/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น S 2010 พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยน จำนวน 1 งาน 23/09/2563 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22/09/2563 6,144.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 18 ใบ 22/09/2563 6,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 21/09/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 21/09/2563 12,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 613 ลิตร 21/09/2563 13,351.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother ขนาดจุ 100 ml. สีดำ จำนวน 12 ขวด 2.ปลั๊กสามตา 3 ช่อง 3 สวิทซ์ สาย VCT.3 x 1.5 sq. mm 3 M. จำนวน 3 อัน 21/09/2563 5,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/09/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1.หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX2314 NV สีดำ จำนวน 2 กล่อง 2.กระดาษถ่ายเอกสาร A.4 ขนาด 80 แกรม จุ 500 แผ่น (AA) จำนวน 60 รีม 3.กระดาษถ่ายเอกสาร A.3 ขนาด 80 แกรม จุ 500 แผ่น (AA) จำนวน 6 รีม 21/09/2563 19,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 21/09/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 768 รายการ