วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/12/2565 388,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/12/2565 78,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/12/2565 42,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 07/12/2565 330,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 06/12/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 06/12/2565 467,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/12/2565 165,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 30/11/2565 62,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,600 ลิตร 01/12/2565 91,884.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 28/11/2565 284,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/11/2565 36,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/11/2565 62,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/11/2565 8,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/11/2565 42,415.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/11/2565 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,511 รายการ