วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 10,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 8,000 ลิตร 02/07/2563 178,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุหินฝ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 40 ลบ.ม. 02/07/2563 8,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/07/2563 66,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 02/07/2563 122,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 01/04/2563 122,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/07/2563 38,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/07/2563 14,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/07/2563 66,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 01/07/2563 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773,ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.392+874-กม.412+874 และทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.0+000-กม.15+000 ปริมาณงาน 308,264 ตร.ม. 29/06/2563 123,305.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 677 รายการ